archief objecten

Keramische Assemblage objecten van Neely Schaap

Serendipiteit is de rode draad in mijn werken met verschillende materialen, waaronder ook gevonden materiaal met een vorig leven met een extra betekenis, kracht bij zetten voor het uiteindelijke resultaat. Het leven ,groots en klein, is mijn speelveld ,waar ik mij onder mijn handen verwonder en mijn gedachten orden.
Bij het maken van m’n werk wil ik de fysieke ervaring doorleven. Vakkennis is daar een bron voor.
Het materiaal verteld uiteindelijk in combinatie met het werk proces een verhaal.
Uitleg is daarbij niet nodig ,een ieder beleeft z’n inzichten en ervaring bij het zien van het werk.

Ceramic Assembly objects from Neely Schaap

Serendipity is the common thread in my work with different materials, including found material with a previous life with an extra meaning, adding strength to the final result. Life, big and small, is my playing field, where I wonder under my hands and order my thoughts.
In making my work I want to live through the physical experience. Professional knowledge is a source for this.
The material eventually tells a story in combination with the work process.
Explanation is not necessary, everyone experiences his insights and experience at seeing the work.